Senzory

Senzory v průmyslové praxi

Z předmětu Mechatronické systémy máme jako jeden z opakovacích okruhů Senzory mechatronických soustav což je hodně rozsáhlé téma. Senzory potřebujeme znát, ale stejně ve většině otázek, protože jsou široce používané, takže se nám hodí i u okruhů jako je měření vibrací a  vibrodiagnostika, při popisu stanice FESTO, elektronický zabezpečovací systém EPS a EZS, inteligentní budovy apod.

Pro seznámení se senzory lze použít skripta Měření fyzikálních veličin z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, kde je úvodní seznámení se snímači, popis základních fyzikálních principů používaných u snímačů a pak následují kapitoly rozdělené podle toho co chceme měřit (sílu, průtok,…). Ze stejného zdroje pochází i skripta Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Z literatury jde třeba o knihu Senzory v průmyslové praxi, Technická diagnostika – senzory, metody, analýza signálu, Měření průtoku a výšky hladiny, Detektory pro bezdotykové měření teplot nebo Měření teploty – senzory a měřicí obvody.

princip akcelerometru

Princip akcelerometru

Vhodné je také si přečíst články na automatizace.hw.cz jako jsou:
Měření teploty – kovové odporové senzory teploty
Volba vhodného snímače / detektoru přítomnosti objektů
GMR senzory mag. pole – 1. díl – princip a struktura
GMR senzory mag. pole – 2. díl – vyráběné senzory
Principy akcelerometrů – 1. díl – Piezoelektrické
Principy akcelerometrů – 2. díl – Piezorezistivní
Principy akcelerometrů – 3. díl – Tepelné akcelerometry MEMSIC
Fóliové tenzometry – princip, provedení, použití, historie
Polovodičové tenzometry – princip, provedení, použití, historie
Volba vhodného snímače / detektoru přítomnosti objektů – obsahuje i popis jednotlivých druhů snímačů přiblížení

automatizace.hw.cz poslední dobou není co bývala. Ale v časopise Automa vycházejí dobré články a po vydání nového čísla je staší zveřejněno online na jejich stránkách, takže se tam dá najít spousta informací.

snimac

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *