Category Archives: Škola

Podnik

Definice podnikatele dle obchodního zákoníku

a.)    osoba zapsaná v obchodním rejstříku (např. obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby se zapisují povinně jen v některých případech)

b.)    osoba, která podniká na základě živnostenského zákona

c.)     osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, auditoři, advokáti atd.)

d.)    fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů

Podnik – soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání
hmotné složky – budovy, strojem zásoby materiálu a hotových výrobků atd.
nehmotné složky – penězi ocenitelná nehmotná práva a statky – značka firmy, licence, know-how, software atd.
osobní složky – kvalita a schopnosti lidské pracovní síly v podniku zaměstnané

Vše se odráží v ceně podniku. I firmy jsou zbožím, které se prodává a nakupuje a za tím účelem oceňuje (např. fúze).

Podnik – věc hromadná, nelze ji dát do zástavy (ve smyslu zástavního práva k věci podle občanského zákoníku).

Procesní stanice Festo

Procesní stanice Festo se skládá ze čtyř stanic:
– filtrační
– směšovací
– reaktorová
– plnící

Slouží k výuce v předmětu Mechatronické systémy na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

01 Sestava

Handelskorrespondenz

Nenne die Teile des Musterbriefes:
Briefkopf – hlavička dopisu
Anschrift des Empfängers – adresa příjemce
Bezugszeichen und Datum – referenční číslo (odkazová řádka) a datum
Betreffzeile – věc
Anrede – oslovení
Brieftext – text dopisu
Schlussformel – závěrečná formulace
Unterschrift – podpis
Anlage – příloha

die Anfrage – poptávka
das Angebot – nabídka
die Bestellung, der Auftrag – objednávka
Lieferungsverzögerung: Mahnung – zpoždění dodávky: varování
die Beschwerde – reklamace

Alukov Unser Unternehmen ist ein Hersteller von Aluminium-Leitern. Wir würden sie gerne in Deutschland zum Verkauf anbieten. Im Anhang zu präsentieren ein Angebot, Aussichten und Einfuhrpreise. Import Rabatt beträgt 10%. Datum der Lieferung wird nach der Bestellmenge bestimmt werden. Leitern entsprechen deutschen Sicherheitsvorschriften und EU-Vorschriften.

Aufgrund Ihres Angebots bestelle ich folgende Artikel: …
Na základě Vaší nabídky objednávám toto zboží: …
Wir bitten um prompte Bestätigung und Angabe des frühesten Liefertermins.
Prosíme Vás o bezodkladné potvrzení a údaj nejbližšího termínu dodání.
Wenn die Sendung nicht bis … eintrifft, muß ich die Annahme ablehnen.
Pokud zásilka nedorazí do …, musím odmítnout její přijetí.
Wir haben ein Fehlgewicht von … kg testgestellt.
Zjistili jsme, že nám chybí několik kilogramů zboží.
Ein Teil der Waren ist auf dem Transport beschädigt worden.
Část zboží byla poškozena při přepravě.

Lebenslauf, Arbeittsmarkt, Berufe

Střední odborná škola – Fachoberschule
Vyšší odborná škola – Höhere Fachoberschule

 

Ich brauche der Lebenslauf, wenn ich mich eine Stelle bewerbe. Biographie enthält Informationen über den Antragsteller, Schulausbildung und Praxis.

Der Lebenslauf besteht aus Punkten:
Name
Geburtsdatum
Geburtsort
Familienstand
Schulausbildung
Berufsausbildung
Berufstätigkeit
Besondere Kenntnisse
Sprachkenntnisse

Medien

1454 – Johannes Gutenberg erfand Buchdruck

1609 – Die ersten Zeitungen der Weltrelationen in  Straßburg

1884 – die erste Zeilensetztmaschine beendet die Handarbeit

1923 – der erste öffentliche Hoffung

1936 – die Olympischen Spiele wurde mit 3 Kameras live übertragen

1941 – Konrad Zuse präsentiert den ersten Programm gesteuerten elektromechanischen Rechner

1950 – startet die erste Taschenbuch

1954 – startet „Deutsches Fernsehen“

1990-er – erschien Internet

2010 – alles deutschen Medien Netze sind Digitalisiert

Fernsehstuben – ateliér
Weitreichende – dalekosáhlý

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby

– podnikající na základě Živnostenského zákona (Živnostníci)
– podnikající na základě jiných právních předpisů (advokáti, lékaři, exekutoři, auditoři, daňový poradci,…)

Právnické osoby

– společnosti osobní – veřejná obchodní společnosti, komanditní společnost
– společnosti kapitálové – a.s., s.r.o.
– družstva
– státní podniky

Živnost

– soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
– Živnost není např. povolání lékařů, auditorů, daňových poradců, advokátů, notářů, činnost bank, výroba a rozvod elektřiny, provozování rozhlasového a TV vysílání, výchova vzdělávání ve školách pronájem nemovitosti, bytu a nebytových prostor
– jedná se o podnikání dle specializovaného zákona pro danou činnost
– živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů) splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

a.) všeobecné
– 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů)

b.) zvláštní
– odborná a jiná způsobilost – pro každý druh živnosti přímo uvedeno v příloze zákona

U fyzické osoby musí dané podmínky splňovat sám podnikatel, pokud nesplňuje může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje. U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu).

Obchodní právo

– souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním
– odvětví soukromého práva (rovné postavení účastníků)

Prameny obchodního práva
– zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
– zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v otázkách neupravených obchodním zákoníkem – např. pronájem nemovitosti)

Obchodní zákoník

– člení se do tří částí

1. Obecná ustanovení
– podnikání, obchodní rejstřík, obchodní firma, jednání podnikatele, plné moci, obchodní tajemství, podnikání zahraničních osob, obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž

2. Obchodní společnosti a družstva
– v.o.s., k.s., a.s., s.r.o., družstvo

3. Obchodní závazkové vztahy
– uzavírání smluv mezi podnikateli, závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Měření zvuku

Zvuk  
– tón
– hluk

Jde o působení akustického tlaku na ušní bubínek. Rozsah frekvencí slyšitelných pro lidské ucho je 16Hz až 20kHz. Zvířata slyší vyšší frekvence. Intenzita zvuku je udávána v dB. Frekvenci nižší nez 16 Hz má infrazvuk, frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk. Akustický tlak p (pa) je zvýšení nebo snížení tlaku oproti klidovému barometrickému tlaku.

vzorec_lp

po – práh slyšitelnosti po=2∙10-5 Pa

Lp=50 dBa            šepot
Lp=80 dBa            obráběcí stroj
Lp=90 dBa            vlak
Lp=130 dBa         práh bolesti

Reisebüro

3.lekce oddíl B str. 46 cv.20 I.

Mähren – bekanntes Weingebiet, in jedem Dorf ein Weinkeller
Riesengebirge – den Skiurlaub verbringen
Prag – viele Sehenswürdigkeiten
Nordböhmen – die Umweltverschmutzung, Kraftwerke, Schornsteine
Karlsbad – der älteste böhmische Kurort, die Produktion von Becherovka
Budweis – gute Einkaufsmöglichkeiten, ein herrlicher Ausblick vom Schwarzen Turm
Cheb – das Wallenstein-Museum
Třeboň und Umgebung – die Altstadt und das Schloss, Besichtigung der Schwarzenberg-Gruft
Svitavy – Oskar Schindlers Geburtshaus
Pilsen – Brauerei „Pilsner Urquell“, Geburtsort der Firma Škoda
Olomouc – astronomische Uhr, sechs Barockbrunnen
Český Krumlov – als Weltkulturerbe unter dem Denkmalschutz der UNESCO stehen, riesiges Schloss
Stausee Lipno – sich sonnen können

Wetter

Strana 20 cv.5 I.
Deutschlandheute, Samstag, den 10.Januar
In den Tälern Süddeutschlands gibt es örtliche Nebel- und Hochnebelfelder. Auf den Bergen scheint häufig die Sonne und es bleibt trocken. Über die Norddeutsche Tiefebene und die Küstengebiete ziehen dünne Wolken hinweg, die ebenfalls keinen Regen bringen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad. In den Nebelgebieten bleibt es mit 3 bis 6 Grad kühler.

Strana 20 cv.6 I.
Südbayern. Überwiegend heiter und trocken. Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad, im Nebel um 6 Grad. Nachts örtlich Frost.
Alpenvorland. In den Tälern gibt es örtlich Nebel und Hochnebel, auf den Bergen scheint die Sonne. Es bleibt trocken. In den Tälern wird es 13 Grad mild.
Nordbayern. Viel Sonne und nur wenig Wolken, trocken und relativ mild. Tagestemperaturen bis 10 Grad, in der Nacht örtlich Frost.
Ostdeutschland. Am Vormittag örtlich Wolken und vereinzelt Regen, tagsüber mehr Sonne und trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad.
Norddeutschland. Überwiegend heiter bis wolkig und trocken. An der Küste um 7, im Binnenland 9 bis 12 Grad. Mäßiger Südwestwind.
Westdeutschland. Am Morgen halten sich einzelne Nebelfelder, die sich rasch auflösen. Am Tage steigen die Temperaturen bis 13 Grad.