Monthly Archives: Srpen 2013

Sinsegye

sinsegyecover

Sinsegye (New World) je nový korejský film, který měl premiéru v letošním roce. Vliv zločinecké organizace Goldmoon vzniklé sloučením několika klanů roste čím dál tím víc a tím i neklid ve vedení policie. Po úmrtí hlavy organizace a dřívějších neúspěšných pokusech o omezení jejího vlivu se policie rozhodne rozehrát hazardní hru, ve které jde o životy zločinců i policistů. Jednou z figurek této šachové partie je i Ja-Seoung, který byl jako mladý policista infiltrován do organizace a v průběhu let dosáhl vysokého postavení.

Podnik

Definice podnikatele dle obchodního zákoníku

a.)    osoba zapsaná v obchodním rejstříku (např. obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby se zapisují povinně jen v některých případech)

b.)    osoba, která podniká na základě živnostenského zákona

c.)     osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, auditoři, advokáti atd.)

d.)    fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů

Podnik – soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání
hmotné složky – budovy, strojem zásoby materiálu a hotových výrobků atd.
nehmotné složky – penězi ocenitelná nehmotná práva a statky – značka firmy, licence, know-how, software atd.
osobní složky – kvalita a schopnosti lidské pracovní síly v podniku zaměstnané

Vše se odráží v ceně podniku. I firmy jsou zbožím, které se prodává a nakupuje a za tím účelem oceňuje (např. fúze).

Podnik – věc hromadná, nelze ji dát do zástavy (ve smyslu zástavního práva k věci podle občanského zákoníku).