Pracovní právo

Právo na práci = právo volby občana na zabezpečení obživy buď zaměstnáním nebo jako OSVČ

Právo na zaměstnání = každý občan má právo na to, aby mu bylo zprostředkováno pro něj vhodné zaměstnání – záležitost úřadů práce, které vyplácí podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

 • právo na zprostředkování pracovního poměru
 • právo na rekvalifikaci
 • právo na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci

Úřady práce vedou evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci volných pracovních míst.

Vhodná pracovní místa zprostředkovávají také agentury práce.

Základními pramen y jsou zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti

Délka, po kterou je podpora vyplácena, je ovlivněna věkem. Pokud je veden po dobu delší než rok, tak je vhodná práce i ta která je jen na polovinu úvazku.

Podpůrčí doba:

 • do 50ti let – 5 měsíců
 • 50 až 55 let – 8 měsíců
 • nad 55 let – 11 měsíců

První dva měsíce je podpora 65% průměrného výdělku z posledního zaměstnání (poslední čtvrtletí), další dva měsíce 60%, zbývající dobu je to 45%. Maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy ve státě (přibližně 13700kč).

Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace.

Podporu nedostává ten, kdo byl vyhozen pro zvlášť hrubé porušení práce nebo při zvlášť hrubém porušení kázně při nemocenské.

 

Účastníci pracovně právních vztahů

Individuální   – zaměstnavatelé – osoby s právní subjektivitou

– zaměstnanci – musí mít            a.) pracovně právní subjektivitu = mít zaměstnanecká práva a povinnosti

b.)  způsobilost k pracovně právním úkonům –vzniká dosažením věku 15ti let, nejdříve však ukončením školní docházky

Kolektivní       – zaměstnavatelé – jsou povinni jednat s odborovou organizací

– odborové organizace

 

Prameny pracovního práva

Listina základních práv a svobod

Zásady pracovně-právních vztahů

 • Zvláštní zákonná ochrana zaměstnance
 • Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky
 • Spravedlivé odměňování zaměstnanců
 • Řádný výkon práce zaměstnancem
 • Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace

Závislá práce

Musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu. Nelze se jí zříci. Zaměstnanec jí musí vykonávat osobně.  Je konána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Jako závislá práce se rovněž označuje výkon práce zprostředkovaný agenturou práce.

Sepsáno podle výkladu paní učitelky Noskové v hodinách Pracovní a obchodní právo. Informace mohou být s časově omezenou platností, jsou bez záruky a při řešení této problematiky je nutné si pročíst aktuální znění příslušných právních předpisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *