Podnik

Definice podnikatele dle obchodního zákoníku

a.)    osoba zapsaná v obchodním rejstříku (např. obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby se zapisují povinně jen v některých případech)

b.)    osoba, která podniká na základě živnostenského zákona

c.)     osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, auditoři, advokáti atd.)

d.)    fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů

Podnik – soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání
hmotné složky – budovy, strojem zásoby materiálu a hotových výrobků atd.
nehmotné složky – penězi ocenitelná nehmotná práva a statky – značka firmy, licence, know-how, software atd.
osobní složky – kvalita a schopnosti lidské pracovní síly v podniku zaměstnané

Vše se odráží v ceně podniku. I firmy jsou zbožím, které se prodává a nakupuje a za tím účelem oceňuje (např. fúze).

Podnik – věc hromadná, nelze ji dát do zástavy (ve smyslu zástavního práva k věci podle občanského zákoníku).

Firma

– nesmí být zaměnitelné
– podnikatel je povinen činit úkony pod svou firmou

Firma fyzické osoby – její jméno a příjmení, může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání (např. Pavel Novák – truhlářství)

Firma právnické osoby – název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku, součástí je dodatek označující jejich právní formu (např. Delvita a.s., Globus ČR, k.s.)

Obchodní listiny

– každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a  identifikačním čísle, osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *