Tag Archives: mechatronika

Texte – vyřešené otázky

Vyřešené otázky patřící k textům Mechatronik, Adaptronik, ASURO, Polytronik, Geschichte der Robotik a Roboter.

Mechatronic

Mechatronik

1.  Was für eine Überschrift würden Sie dem Text geben?
Ich wirde dem Text die Überschrift Mechatronik geben.

2.  Aus welchen Wörtern entstand der Begriff “Mechatronik“?
Der Begrift Mechatronik entstand aus Mecha aus Mechanik, tron aus Elektrotechnik und ik aus Informatik.

3.  Wann und wo erschien dieser Begriff zum ersten Mal?
Er wurde ab 1969 von den japanischen Firma Yaskawa Electric Corporation geprägt und findet seinen Ursprung in der Feinmechanik.

4.  Welche Bereiche verbindet Mechatronik?
Der Mechatronik verbindet in Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik.

5.  Was für eine Technik ist Makrotechnik?
Makrotechnik mit cm/m-Dimensionen ist die Technik der Geräte, Apparate, Maschinen und technischen Anlagen.

Senzory

Senzory v průmyslové praxi

Z předmětu Mechatronické systémy máme jako jeden z opakovacích okruhů Senzory mechatronických soustav což je hodně rozsáhlé téma. Senzory potřebujeme znát, ale stejně ve většině otázek, protože jsou široce používané, takže se nám hodí i u okruhů jako je měření vibrací a  vibrodiagnostika, při popisu stanice FESTO, elektronický zabezpečovací systém EPS a EZS, inteligentní budovy apod.