Tag Archives: pracovní poměr

Možnosti zániku pracovního poměru

Zásady výpovědi

Výpověď daná zaměstnancem – musí mít písemnou formu a být doručena druhé straně. Může být z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je minimálně 2 měsíce. Po dohodě se zaměstnavatelem je možné jí prodloužit. V případě, že zaměstnanec podá výpověď, tak nemá nárok na odstupné.  Odvolání výpovědi lze pouze se souhlasem druhé smluvní strany, odvolání i souhlas musí být písemné.

Výpověď daná zaměstnavatelem – musí mít písemnou formu, nutno doručit jinak je opět neplatná. Lze doručovat i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, ale pouze tehdy jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Musí být vždy podepsáno elektronickým podpisem. Lze dát pouze z důvodů vymezených v zákoníku práce (platí minimálně dvouměsíční výpovědní lhůta. Důvod musí být uveden velice konkrétně. Nárok na odstupné vzniká pouze v některých případech. Výpověď nejde dát v ochranné době pracovní neschopnosti, mateřské, při uvolnění pro výkon funkce,… V případě, že byla dána předtím, tak se výpovědní doba prodlužuje o ochrannou lhůtu – výjimkou je např. zrušení zaměstnavatele.

Pracovní poměr

Druhy pracovního poměru:

Dle rozsahu pracovní doby:

  • Plný pracovní úvazek – základní pracovní doba 48hodin týdně (bez přestávek na jídlo a oddech) = 100% platu
  • Částečný pracovní úvazek – při polovině základní doby dostaneme 50% platu

Dle doby ukončení:

Pracovní poměr na dobu určitou – Maximálně na tři roky a lze maximálně dvakrát prodloužit. V případě, že jsme vyčerpali maximální délku nebo počet prodloužení a pak bychom tam tři roky nevykonávali závislou činnost, tak zase může dávat smlouvu na dobu určitou.

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pokud není v pracovní smlouvě stanoveno ani jedno, tak je to automaticky na dobu neučitou.