Tag Archives: pracovní právo

Pracovní poměr

Druhy pracovního poměru:

Dle rozsahu pracovní doby:

  • Plný pracovní úvazek – základní pracovní doba 48hodin týdně (bez přestávek na jídlo a oddech) = 100% platu
  • Částečný pracovní úvazek – při polovině základní doby dostaneme 50% platu

Dle doby ukončení:

Pracovní poměr na dobu určitou – Maximálně na tři roky a lze maximálně dvakrát prodloužit. V případě, že jsme vyčerpali maximální délku nebo počet prodloužení a pak bychom tam tři roky nevykonávali závislou činnost, tak zase může dávat smlouvu na dobu určitou.

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pokud není v pracovní smlouvě stanoveno ani jedno, tak je to automaticky na dobu neučitou.

Pracovní právo

Právo na práci = právo volby občana na zabezpečení obživy buď zaměstnáním nebo jako OSVČ

Právo na zaměstnání = každý občan má právo na to, aby mu bylo zprostředkováno pro něj vhodné zaměstnání – záležitost úřadů práce, které vyplácí podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

  • právo na zprostředkování pracovního poměru
  • právo na rekvalifikaci
  • právo na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci

Úřady práce vedou evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci volných pracovních míst.

Vhodná pracovní místa zprostředkovávají také agentury práce.

Základními pramen y jsou zákoník práce a zákon o zaměstnanosti