Tag Archives: právo

Pracovní právo

Právo na práci = právo volby občana na zabezpečení obživy buď zaměstnáním nebo jako OSVČ

Právo na zaměstnání = každý občan má právo na to, aby mu bylo zprostředkováno pro něj vhodné zaměstnání – záležitost úřadů práce, které vyplácí podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

  • právo na zprostředkování pracovního poměru
  • právo na rekvalifikaci
  • právo na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci

Úřady práce vedou evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci volných pracovních míst.

Vhodná pracovní místa zprostředkovávají také agentury práce.

Základními pramen y jsou zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

Základní právní pojmy

Právo

– tresty za porušení daňových a jiných zákonů. Vznik práva souvisí se založením prvních státních celků.  Potřeba pravidel soužití. Právo je soubor předpisů podle kterých se organizuje a řídí život společnosti.

Rozdělení
– objektivní
– subjektivní

Objektivní – existují v písemné podobě (zákony a právní předpisy)
Subjektivní – oprávnění nebo nárok účastníka právního vztahu (popř. povinnosti)

Právní vědomí – znalost práva a představy lidí o tom co je v souladu s právem a co je protiprávní.
Zákonnost – důsledné dodržování právního řádu.